Formularze

Formularz sprawozdania kwartalnego -opróżnianie osadników P.O.S. -GMINA MIELNO - pdf.

Formularz sprawozdania kwartalnego -opróżnianie osadników P.O.S. -GMINA MIELNO - doc.

Zgłoszenie zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków - pdf.

Zgłoszenie zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków - doc.

osadniki P.O.S. -Załącznik nr 1 do sprawozdania kwartalnego - pdf.

osadniki P.O.S. -Załącznik nr 1 do sprawozdania kwartalnego - doc.

osadniki P.O.S.- Załącznik nr 2 do sprawozdania kwartalnego - pdf.

osadniki P.O.S.- Załącznik nr 2 do sprawozdania kwartalnego - doc.

Formularz sprawozdania kwartalnego -opróżnianie zbiorników bezodpływowych -GMINA MIELNO - pdf

Formularz sprawozdania kwartalnego -opróżnianie zbiorników bezodpływowych -GMINA MIELNO - doc.

zbiorniki bezodpływowe- Załącznik nr 1 do sprawozdania kwartalnego - pdf.

zbiorniki bezodpływowe- Załącznik nr 1 do sprawozdania kwartalnego - doc.

zbiorniki bezodpływowe - Załącznik nr 2 do sprawozdania kwartalnego - pdf.

zbiorniki bezodpływowe - Załącznik nr 2 do sprawozdania kwartalnego - doc.

Wniosek o wydanie zezwolenia- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - pdf.

Wniosek o wydanie zezwolenia- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych- doc.

Wniosek o wydanie zezwolenia- opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych - pdf.

Wniosek o wydanie zezwolenia- opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych - doc.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz